m انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

آگهی

چهارمین همایش ملی گوهرشناسی - بلورشناسی ایران در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه 1396 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می گردد. منتظر خبرهای بعدی باشید.

آگهی

یست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه 1396 در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد. منتظر خبرهای بعدی باشید.


كاربر گرامي لطفأ توجه بفرماييد!!

خواهشمنديم براي دسترسي به فرم عضويت در انجمن و پيگيري مقالاتي كه قبلأ براي چاپ در مجله بلورشناسي و كاني شناسي ارسال كرده بوديد به آدرس tijcm.ir مراجعه فرماييد. اما براي ارسال مقالات جديد خود كماكان به آدرس ijcm.irرجوع نماييد.

NextPrev

همایش هاتاریخ برگزاری:
1391/11/11
دانشگاه شهید چمران اهواز

بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تاریخ برگزاری:
1390/06/16
نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه گلستان

تاریخ برگزاری:
1389/06/24
هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه تبریز

تاریخ برگزاری:
1387/08/22
شانزدهمین همایش انجمن کانی شناسی و بلورشناسی ایران
دانشگاه گیلان

تاریخ برگزاری:
1386/11/24
پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری:
1379/08/17
هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
مشهد ،دانشگاه فردوسی

تاریخ برگزاری:
1300/01/01
تست
تست

تست